เชื่อทีมครูไม่กล้ารับข้อเสนอ ขู่ใช้อำนาจพิเศษผิดโทษหนัก